Τραυλός – αδικαιολόγητες αμοιβές

Screen Shot 2014-12-22 at 2.11.48 PM

Έρευνα του ΣΔΟΕ για αδικαιολόγητες αμοιβές προς το μάνατζερ ποδοσφαιριστών Άγγελο Τραυλό

Τραυλός – αδικαιολόγητες αμοιβές