Το σκεπτικό της απόφασης που άλλαξε την ιστορία και η παγίδα

epo1_1

Με αρκετή καθυστέρηση η ΕΠΟ εξέδωσε το σκεπτικό της απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, που ελήφθη στις 11.10.2016 και άλλξε τη μοίρα του ελληνικού ποδοσφαίρου προκαλώντας την παρέμβαση της FIFA και το διορισμό προσωρινής διοίκησης στην ΕΠΟ.

Το σκεπτικό, που βρίσκεται στην κατοχή του Soccerplus, κάνει κατά πλειοψηφία 5-2 δεκτή την προσφυγή του σωματείου Κηφισιά 2010 θεωρώντας ότι οι εκλογές της ΕΠΟ έπρεπε να γίνουν βάσει των προβλεπόμενων στον αθλητικό νόμο (ένας εκλέκτορας ανά δέκα σωματεία, ήτοι περίπου 450 εκλέκτορες) και όχι με βάση τα ισχύοντα στο καταστατικό της ΕΠΟ (περίπου 180 εκλέκτορες).

Επίσης θεωρεί ότι η θητεία της προηγούμενης διοίκησης της ΕΠΟ έληξε στις 5/10/2015 και δεν μπορεί να ανανεωθεί, αφού δεν συγκάλεσε νόμιμη εκλογική συνέλευση πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «Η ρύθμιση δε αυτή (ο νόμος Κοντονή το 2015, που τερματίζει τη δυνατότητα της ΕΠΟ να λειτουργεί σε αντίθεση με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου) και για το άθλημα του ποδοσφαίρου πλέον, ουδόλως παραβιάζει το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, ούτε και κατ’ οιονδήποτε τρόπο περιορίζει ή περιστέλλει αυτό. Απεναντίας διευρύνει και ισχυροποιεί το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά και του εκλέγεσθαι των μελών των Ενώσεων, πρωτοβαθμίων αθλητικών σωματείων, τα οποία αποτελούν τη βάση και το θεμέλιο της ΕΠΟ, καθιστώντας το υπέρτατο καταστατικό όργανο αυτής, τη Γενικής Συνέλευσή της πιο αντιπροσωπευτική…».

Επίσης το Δικαστήριο επιρρίπτει ευθύνες στην προηγούμενη διοίκησης ΕΠΟ κάνοντας λόγο για «βαρεία αμέλεια ή αδιαφορία». Συγκεκριμένα, όσον αφορά το λόγο που πρέπει να διοριστεί προσωρινή διοίκηση αναφέρει: «Ελλειψη διοίκησης σε νομικό πρόσωπο υπάρχει και όταν λήγει η θητεία της και δεν έχει συγκληθεί πριν τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέας διοίκησης, όπως επίσης και όταν η διοίκηση επιδεικνύει βαρεία αμέλεια ή αδιαφορία για την άσκηση των καθηκόντων της, όπως ορίζεται στο νόμο και στο καταστατικό του νομικού προσώπου».

Και προσθέτει: «Από τον χρόνο δημοσίευσης του τελευταίου νόμου (Μαΐου 2015), η εν γένει εκλογή των αντιπροσώπων-εκλεκτόρων των σωματείων μελών της, για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών της ΕΠΟ, πρέπει να γίνεται, όχι όπως προβλέπει το άρθρο 22 του Κανονισμού της, αλλά σύμφωνα με όσα πλέον ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 2725/1999, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 3262/2004».

»Συνακολούθως οι από 12-9-2016 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων στις 14-10-2016 και στις 26-10-2016 για την εκλογή των Καταστατικών της Οργάνων της Ομοσπονδίας είναι άκυρες, ως αντιβαίνουσες ως άνω στο νόμο».

Το Διαιτητικό Δικαστήριο  απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή του Β. Μητρόπουλου, ο οποίο ήταν διάδικος, ως μη έχων έννομο συμφέρον, αλλά έκανε κατά πλειοψηφία δεκτή την προσφυγή της Κηφισιάς 2010, η οποία επικαλούνταν τους ίδιους λόγους.
Το σκεπτικό της απόφασης συνδέεται άρρηκτα με την προσφυγή, που κατέθεσε το σωματεία Α.Ε. Οινιάδων στο Διαιτητικό Δικαστήριο ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη η ΓΣ της ΕΠΟ στις 19/12 και η οποία συζητείται την Παρασκευή 16/12.

Η προσφυγή βασίζεται στην απόφαση του Διαιτητικού περί τέλεσης εκλογών με βάση των αθλητικό νόμο. Επομένως το ερώτημα, τι απόφαση θα πάρει το Διαιτητικό Δικαστήριο για μια προσφυγή, που επικαλείται προ δύο μηνών απόφασή του έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον…

Πηγή: www.soccerplus.gr