Τα έξοδα παράστασης έφεραν την αναδρομική ισχύ των αποφάσεων

epo-logo

Στην αναδρομικότητα της ισχύος των αποφάσεων του ΔΣ ΕΠΟ κατέληξε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της ομοσπονδίας.

Αφορμή για τη γνωμοδότηση
αποτέλεσε το αίτημα του μέλους του ΔΣ της ΕΠΟ, πρώην ταμία της και προέδρου της ΕΠΣ Αθηνών, Π. Δημητρίου, όπως του καταβληθούν αναδρομικά από το 2012 τα έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έξοδα παράστασης καταβάλλονταν στα προερχόμενα εκτός Αττικής μέλη του ΔΣ. Όμως φέρεται να διαπιστώθηκε από τον ενδιαφερόμενο ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν ίσχυε για όλες τις περιπτώσεις με αποτέλεσμα να βάλει το θέμα στο ΔΣ.

Το ΔΣ με τη σειρά του το έστειλε στη νομική υπηρεσία η οποία με την γνωμοδότησή της, πέραν του συγκεκριμένου θέματος που έχει στενό ενδιαφέρον, δίνει τη δυνατότητα στο ΔΣ της ΕΠΟ να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν αναδρομική ισχύ για όλα τα θέματα με το σκεπτικό ότι οι αποφάσεις του ΔΣ της ΕΠΟ δεν αποτελούν «διοικητικές πράξεις», εντάσσονται στην αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας, ενώ δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση στο καταστατικό.

Διαβάστε ΕΔΩ τη νομική ανάλυση για την αναδρομικότητα των νόμων του κράτους και τις προβλέψεις του Συντάγματος.

Η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της ΕΠΟ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ,

Κύριε Πρόεδρε,

Ως προς το αίτημα του μέλους του κ. Παναγιώτη Δημητρίου όπως καταβληθούν σ’ αυτόν αναδρομικά, ήτοι από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι και σήμερα τα έξοδα παραστάσεως του στις συνεδριάσεις του ΔΣ, προσήκουσα κατά την γνώμη απάντηση έχει ως ακολούθως:

Πρωτίστως, η σύσταση και η λειτουργία των σωματείων, όπως εν προκειμένω η ΕΠΟ (τριτοβάθμιο αθλητικό σωματείο) αποτελεί εκδήλωση της ιδιωτικής αυτονομίας και ειδικότερα του συνταγματικού δικαιώματος του «συνεταιρίζεσθαι» (αρ. 12 Συντ.). Δυνάμει αυτών, τα σωματεία γενικά απολαμβάνουν αυτονομίας και αυτοδιοικήσεως κατά την οργάνωση της εσωτερικής τους λειτουργίας, η οποία πραγματώνεται με το καταστατικό τους.

Ετσι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ, ως καταστατικό όργανο αυτής, δεν αποτελεί διοικητικό όργανο αλλά όργανο νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και επομένως οι πράξεις του, ανεξαρτήτως μάλιστα αν εκδίδονται κατ’ εφαρμογή κανονισμού ή διατάξεων νόμου, δεν συνιστούν διοικητικές πράξεις (οι όποιες θεσπίζουν κανόνες δικαίου για ορισμένο ή αόριστο αριθμό προσώπων, αλλά ανήκουν στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου (πρβλ. ΣτΕ 3011/2009).

Περαιτέρω και συνακόλουθα προς τα ανωτέρω, στο ισχύον καταστατικό της ΕΠΟ και ειδικότερα στο άρθρα που αναφέρεται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν υφίσταται καμία ρητή ή έμμεση απαγόρευση, σχετική με την αναδρομική ισχύ αυτών.

Ως εκ τούτου και εφόσον οι αποφάσεις του ΔΣ της ΕΠΟ δεν αποτελούν διοικητικές πράξεις (για τις οποίες κατά κανόνα απαγορεύεται η αναδρομική ισχύς των, εκτός αν ρητά αυτή προβλέπεται σε νόμο) επιτρέπεται , κατ’ εφαρμογή της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας, η αναδρομική ισχύς τους, ενόψει και του γεγονότος ότι δεν υφίσταται στο καταστατικό της ΕΠΟ σχετική προς τούτο απαγόρευση.

Αθήνα 24 Νοεμβρίου

Για την Νομική Υπηρεσία

Δημήτρης Μ. Σιώτος

Δικηγόρος

 

Πηγή: www.skai.gr