«Όργιο» ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσα από δελτία του ΟΠΑΠ

5E2475F5FEDD2EAAECEEFD3C016D1853
Η ανυπαρξία ελέγχου και η εύκολη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω των κερδών  των τυχερών παιχνιδιών και κυρίως μέσω των δελτίων του ΟΠΑΠ αποκαλύπτεται  σε όλο της το μεγαλείο από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και αφορούν τις βεβαιώσεις κερδών που εξέδωσε ο ΟΠΑΠ για τα έτη 2010 – 2011 – 2012.
Όπως και από τα στοιχεία του 2013 που είχαν δημοσιευθεί πρόσφατα, προκύπτουν καραμπινάτες περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος αφού υπήρξε π.χ.  βεβαίωση κέρδους του 2010 με 9.627 κερδισμένα δελτία! Δηλαδή το  φυσικό πρόσωπο που έλαβε τη βεβαίωση  έπαιζε 26 δελτία καθημέρινά επί 365 μέρες και κέρδιζε και στα 26.
Όλα αυτά όμως θα είναι παρελθόν με το νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου  που κατήρτισε βάσει και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης η ΕΕΕΠ  αφού βεβαιώσεις κερδών για τυχερά δελτία δεν θα εκδίδονται για ποσά κάτω των 200 ευρώ που αποτελούν και το 90% των κερδών που αποδίδει ο οργανισμός στους νικητές. Επίσης, πληρωμές μικτών κερδών προ φόρων άνω των 800 ευρώ ανά δελτίο θα καταβάλλονται, αποκλειστικά και μόνο, μέσω τράπεζας κατόπιν ταυτοποίησης του παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Με διαταγή πληρωμής σήμερα πληρώνονταν κέρδη άνω των 1.500 ευρώ. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμα που θα φτάνουν έως και τα 2 εκατ. ευρώ.
Θα πρέπει να επισημανθεί και η  άψογη συνεργασία που έχει η νέα διοίκηση και ιδιοκτησία του ΟΠΑΠ με την ΕΕΕΠ για την καταπολέμηση του φαινομένου καθώς ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα της ρυθμιστικής αρχής αφού θέλει να προστατεύσει το προϊόν της.
 Σημειώνεται πως η ΕΕΕΠ έχει στείλει όλο το υλικό των βεβαιώσεων κερδών 2010 – 2012 όπως και του έτους 2013 στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο ΣΔΟΕ, για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητά τους ενέργειες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΕΠ
Μετά την υποβολή των στοιχείων που αφορούν τις βεβαιώσεις κέρδους για το έτος 2013, η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε στην Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες της, τα αντίστοιχα στοιχεία για τα έτη 2010, 2011 και 2012. Το υλικό που υποβλήθηκε περιλαμβάνει:
 α. Τα πλήρη στοιχεία όσων έχουν ζητήσει βεβαιώσεις κερδών, με αναγραφή του ποσού κάθε βεβαίωσης (ποσό που παίχτηκε και ποσό που κερδήθηκε) και την ημερομηνία έκδοσής της.
β. Τα κερδισμένα δελτία που περιλήφθηκαν σε κάθε βεβαίωση, ανά δελτίο με το ποσό του.
γ. Τον χρόνο, τον τόπο και το πρακτορείο (με πλήρη στοιχεία του συμβεβλημένου πράκτορα), όπου παίχτηκαν τα δελτία, ανά δελτίο με το ποσό του.
Η ΕΕΕΠ απέστειλε το παραπάνω υλικό στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο ΣΔΟΕ, για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητά τους ενέργειες.
Συνοπτικά, από τη γενική εικόνα των στοιχείων προκύπτει ότι:
·      Για το έτος 2010 εκδόθηκαν 344 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 45.911.000 ευρώ. Από αυτές, 39 βεβαιώσεις συνολικού ύψους 4.600.000 περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 9.627 δελτία και η δεύτερη 9.369.
·      Για το έτος 2011 εκδόθηκαν 298 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 39.096.000 ευρώ. Από αυτές 33 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 4.600.000 ευρώ, περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 7.898 δελτία και η δεύτερη 4.178.
·      Για το έτος 2012 εκδόθηκαν 205 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 13.334.000 ευρώ. Από αυτές 19 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 1.545.000,ευρώ περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 2.509 δελτία και η δεύτερη 2.489.
Τα δελτία που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις κέρδους και που χορηγήθηκαν κατά τα παραπάνω έτη, είναι σχεδόν στην ολότητά τους αξίας κάτω των 200 ευρώ ανά δελτίο. Υπενθυμίζεται ότι με τον πρόσφατο κανονισμό που εξέδωσε η ΕΕΕΠ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν επιτρέπεται πλέον βεβαίωση κέρδους για δελτία αξίας κάτω των  200 ευρώ.
Η διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες Αρχές θα συνεχιστεί και για τα προηγούμενα έτη.
Πηγή: www.tovima.gr