Oι ποινές της Super League για την αδειοδότηση και οι δύο κίνδυνοι

πιν

To Soccerplus παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα το έγγραφο της εισήγησης της Super League προς την ΕΠΟ για τις ποινές που θα επιβληθούν στις ομάδες που δεν θα πάρουν αδειοδότηση.

Η εισήγηση αυτή εγκρίθηκε από την ΕΠΟ παρότι όταν τέθηκε σε ψηφοφορία απέναντι στην πρόταση του επικεφαλής του τμήματος αδειοδότησης της ομοσπονδίας ο οποίος πρότεινε να περιληφθεί η απαγόρευση μεταγραφών αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, πήρε λιγότερες ψήφους.

Όμως ο παραιτηθείς πρόεδρος της ΕΠΟ, Γ. Σαρρής, στο κύκνειο άσμα του κατήργησε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και πέρασε την εισήγηση της Super League!

H συγκεκριμένη εισήγηση, που είναι όμοια με την περσινή, «περιέχει» δύο κινδύνους.

Ό πρώτος κίνδυνος δημιουργείται από το γεγονός ότι υπάρχουν ΠΑΕ που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Super League χωρίς κατ’ επανάληψη να παίρνουν αδειοδότηση (π.χ. Πανιώνιος, ΠΑΣ Γιάννινα).

Με διαφορετικά λόγια η τιμωρητική ποινή που επιβάλλουν ΕΠΟ και Super League δεν τις οδηγεί στη βελτίωση των οικονομικών τους στοιχείων, αλλά σε μια κατάσταση παθογένειας και συντήρησης, αφού δεν επηρεάζει την παρουσία τους στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο ομάδες με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποδοσφαιριστές, ο Πανιώνιος και ο ΟΦΗ που δεν έχουν άδεια θα βρεθούν σε λίγες ημέρες αντιμέτωπες το φάσμα του μη ορισμού αγώνων.

Ίσως θα πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερη ποινή στις υπότροπες ΠΑΕ.

Ο δεύτερος κίνδυνος αφορά περιπτώσεις όπως η Νίκη Β. η οποία παραιτήθηκε από το πρωτάθλημα καταφέροντας ένα ακόμα πλήγμα στην αξιοπιστία του. Η Νίκη Βόλου ήταν από τις ομάδες που δεν είχαν αδειοδότηση. Πιθανόν να πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιας κατάστασης στο μέλλον.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου της Super League με τις ποινές που θα ισχύσουν φέτος.

Προς:
ΕΠΟ
-Διεύθυνση Αδειοδότησης ΕΠΟ

Κύριοι

Κατόπιν της από 24/11/2014 απόφασης του ΔΣ του Συνεταιρισμού μας, εισηγούμαστε όπως οι ποινές για τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Super League ΟΠΑΠ περιόδου 2014-15 και οι οποίες δεν θα λάβουν άδεια ΕΠΟ κατά την επικείμενη διαδικασία αδειοδότησης να είναι οι εξής:

Ι) ΠΑΕ που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Super League ΟΠΑΠ περιόδου 2014-15 η οποία δεν θα λάβει άδεια ΕΠΟ κατά την επικείμενη διαδικασία αδειοδότησης, δεν θα υποβιβάζεται στη Football League (εξ αυτής της αιτίας) θα συμμετέχει κανονικά στο Πρωτάθλημα «Super League 2015-16», αλλά επ’ αυτής θα ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί.

Α) Η μη αδειοδοτηθείσα ΠΑΕ δε θα δύναται, κατά τις μεταγραφικές περιόδους «Ιουλίου-Αυγούστου 2015» και «Ιανουαρίου 2016» να προβαίνει στην απόκτηση ποδοσφαιριστών, με την εξαίρεση ποδοσφαιριστών κάτω των 24 ετών (γεννηθέντων από την 1/1/1991 και μετά) με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδος και γηγενών (locally trained), επίσης κάτω των 24 ετών (γεννηθέντων από την 1/1/1991 και μετά). Παράλληλα, η εν λόγω ΠΑΕ, μέχρι και την 30/6/16 δε θα δύναται να προβαίνει στην ανανέωση ή τροποποίηση (που εμπεριέχει επέκταση διάρκειας συμβολαίου) των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών της, πλην της περίπτωσης ποδοσφαιριστών κάτω των 24 ετών.

Αν ΠΑΕ, η οποία δεν έχει αδειοδοτηθεί, προβεί σε υπογραφή νέου συμβολαίου ή σε ανανέωση ή και τροποποίηση συμβολαίου ή σε δανεισμό ή εν γένει σε απόκτηση ποδοσφαιριστή κατά παράβαση όσων αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τότε για τους εν λόγω ποδοσφαιριστές θα ανακαλούνται τα δελτία (ωστόσο η εν λόγω ΠΑΕ θα υποχρεούται να σεβαστεί τις οικείες οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του εν λόγω ποδοσφαιριστή).

Β) Κατ’ εξαίρεση των ως άνω επιτρέπονται χωρίς κανένα ηλικιακό όριο οι αποκτήσεις (λ.χ. με μεταγραφή ή ανανέωση ή δανεισμό) τριών (3) κατά ανώτατο όριο ποδοσφαιριστών οιασδήποτε εθνικότητας για τη μεταγραφική περίοδο «Ιουλίου-Αυγούστου 2015» και ενός (1) κατά ανώτατο όριο ποδοσφαιριστή (με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδος ή γηγενή) για τη μεταγραφική περίοδο «Ιανουαρίου 2016».
Γ) Επίσης κατ’ εξαίρεση των ως άνω, παρέχεται η δυνατότητα σε ΠΑΕ που δεν θα αδειοδοτηθούν κατά την επικείμενη διαδικασία αδειοδότησης ΕΠΟ, να προβαίνουν, με συμφωνητικό τροποποίησης, κατά το διάστημα από τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης περί μη αδειοδότησης μέχρι και τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2015-16 (περιλαμβανομένων και των αγώνων Playoff ή άλλων αγώνων κατάταξης μόνο αν η εν λόγω ΠΑΕ συμμετέχει σε αυτούς) σε δύο (2) κατ΄ανώτατο όριο συνολικά ανανεώσεις/επεκτάσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών (προ της λήξεως αυτών) άνω των 24 ετών, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Διευκρινίζεται ότι οι ανανεώσεις/τροποποιήσεις συμβολαίων Ελλήνων ή γηγενών (locally trained) ποδοσφαιριστών κάτω των 24 ετών είναι ελεύθερες, κατά τα ως άνω. Ωστόσο, δεν επιτρέπονται ανανεώσεις (ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικότητας του ποδοσφαιριστή) με τις όποιες επέρχεται αύξηση των αποδοχών του ποδοσφαιριστή ή των εν γένει ποσών που καταβάλλονται σε αυτόν, με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Δ) Για κάθε εγγραφή νεοαποκτηθέντος ποδοσφαιριστή με οποιονδήποτε τρόπο (λ.χ. δια μεταγραφής ή με δανεισμό ή με έγγραφη ελεύθερου ποδοσφαιριστή ή με πρώτη εγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ως επαγγελματία κλπ) ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικότητας αυτού, τίθεται ανώτατος συνολικός περιορισμός στις αποδοχές του (μισθούς, δόσεις συμβολαίου και κάθε άλλη χρηματική ή χρηματικώς αποτιμητέα παροχή) ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά δωδεκάμηνο. Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις μεταγραφών ή δανεισμών δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής μεταγραφής ή δανεισμού ή οποιοιδήποτε άλλου χρηματικού ποσού με οποιαδήποτε μορφή προς το προηγούμενο ή το δανείζον σωματείο, ΠΑΕ, αλλοδαπό σωματείο ή ποδοσφαιρική εταιρεία κλπ.

ΙΙ) Από τα ποσά που αναλογούν σε μη αδειοδοτούμενη ΠΑΕ εκ των αμοιβών κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων, η Super League θα παρακρατεί ποσό 20% το οποίο θα καταβάλλεται σε εξόφληση υποχρεώσεων της εν λόγω ΠΑΕ προς ποδοσφαιριστές και προπονητές, δυνάμει αμετάκλητων αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ που θα έχουν εκδοθεί κατά το χρόνο της επικείμενης διαδικασίας αδειοδότησης ΕΠΟ και δυνάμει των όποιων ΠΑΕ τυχόν δεν θα λάβει άδεια ΕΠΟ, κατά την επικείμενη διαδικασία αδειοδότησης.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Αναγνώστου

Γενικός Διευθυντής

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή: www.soccerplus.gr