Έκαναν διεθνή διαιτητή κατά παράβαση του κανονισμού της FIFA!

eps_salas_-_epo_1

Σε καταγγελία προς την Ε.Ε. της ΕΠΟ και σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διαικαιοδοτικού της οργάνου προχώρησε ο διαιτητής ποδοσφαίρου σάλας, Παναγιώτης Σταθόπουλος.

Όπως επικαλείται στην προσφυγή που κατέθεσε στις 2/12/2015, και την οποία φέρνει στη δημοσιότητα το Soccerplus, «η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τους διεθνείς διαιτητές ποδοσφαίρου σάλας 2016, η οποία προτείνει τους κ. Χριστοδουλή Βασίλειο, κ. Κουτσόγιαννο Κωνσταντίνο και κ. Κομματά Κωνσταντίνο (…) αντιτίθεται στις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτεί η FΙFΑ για τους διεθνείς διαιτητές και συγκεκριμένα στην προϋπόθεση να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον δύο χρόνια στην ανώτερη κατηγορία (Α” Εθνική) όπως αυτό αναφέρεται ρητά στο βιβλίο που αποστέλλει η FΙFΑ το Refereeing International Lists, μιας και ο συγκεκριμένος (σ.σ. Κομματάς) διαιτητής έχει μόνο ένα χρόνο στην Α” Εθνική».

Με άλλα λόγια, ο κ. Σταθόπουλος καταγγέλει ότι η ΕΠΟ έκανε διεθνή, διαιτητή που δεν πληροί τα τυπικά προσόντα και ειδικότερα αυτό της παρουσία για τουλάχιστον δύο έτη στην ανώτερη κατηγορία και όχι τον ίδιο που τα πληροί.

Μάλιστα, στις 21/10/2015 είχε καταθέσει ένσταση, η οποία επίσης δημοσιεύεται, κατά της απόφασης της Ε.Ε. της ΕΠΟ να κάνει διεθνής διαιτητή κάποιον με μόλις ένα έτος στην ανώτερη κατηγορία και συνολικά 1,5 έτος στη διαιτησία, αλλά δεν πήρε καμία απάντηση από την ΕΠΟ.

Επίσης, από τις 2/12/2015, οπότε απευθύνθηκε στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΠΟ, δεν έχει οριστεί δικάσιμος.

Προφανώς αυτό θα οφείλεται σε άλλους λόγους και όχι στο ότι οι υπηρεσίες τις ΕΠΟ δεν διαβιβάζουν καταγγελίες στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα που πλέον απαρτίζονται από τακτικούς δικαστές.

Η προσφυγή του κ. Σταθόπουλου αναφέρει τα εξής:

Ενώπιον του Αρμοδίου Δικαιοδοτικού Οργάνου της Ε.Π.Ο.

Είμαι Διαιτητής Ποδοσφαίρου Σάλας από το έτος 2012 και ανήκω στην Πανελλήνια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας (Π.Ε.Π.Σ.. Σάλας) από την άνω ημερομηνία. Με την εν λόγω ιδιότητα έχω διαιτητεύσει ποδοσφαιρικούς αγώνες Σάλας όλων των κατηγοριών της Ένωσης στην οποία ανήκω και από του έτους 2013 διαιτητεύω και αγώνες της Α Εθνικής Κατηγορίας Ελλάδος.

Την 9η  Οκτωβρίου 2015 η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Π.Ε.Π.Σ. Σάλας υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ επίσημη αλληλογραφία, χωριστούς πίνακες διαιτητών, από τους οποίους γίνεται επιλογή για τους πίνακες Διαιτητών Ποδοσφαίρου Σάλας FΙFΑ/UΕFΑ, στον οποίο πίνακα περιλαμβάνονταν μεταξύ των άλλων οι συνάδελφοί μου α) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Βασίλειος, β) ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Κων/τίνος γ) ΚΟΜΜΑΤΑΣ Κων/τίνος δ) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος και ε) το άτομό μου ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Π.Σ. Σάλας στη συνέχεια την ίδια ημέρα υπέβαλε τον παραπάνω πίνακα αυτούσιο, στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Ο., όπως είχε εκ του Καταστατικού λειτουργίας της Ε.Π.Ο. και του Κανονισμού Διαιτησίας υποχρέωση. Περαιτέρω η ΚΕΔ Ε.Π.Ο., αφού υποτίθεται προηγουμένως ήλεγξε πια άτομα από τα περιλαμβανόμενα στον πίνακα έχουμε τα νόμιμα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται από τη FΙFΑ, τον απέστειλε στον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στον νέο πίνακα που απέστειλε η ΚΕΔ Ε.Π.Ο. στον κ. Πρόεδρο της Ε.Π.Ο., δυστυχώς, αντί να περιλαμβάνεται το όνομά μου, όλως παράνομα περιελήφθη σ” αυτόν το όνομα του συναδέλφου ΚΟΜΜΑΤΑ Κων/τίνου. Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος τον νέο αυτό πίνακα της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠ.Ο. υπέβαλλε αρμοδίως προς οριστική έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία τελικά με την ως άνω ελέχθη από 14-102015 απόφασή της δεν με περιέλαβε στον τελικό πίνακα διαιτητών ποδοσφαίρου σάλας, μεταξύ των ατόμων που έχουν δικαίωμα να διαιτητεύουν διεθνείς αγώνες FΙFΑ/UΕFΑ.

Επειδή η εν λόγω απόφαση δεν ήταν ορθή, ούτε νόμιμη, αφού σ” αυτήν εσφαλμένα περιελήφθη αντικανονικά το όνομα του συναδέλφου μου ΚΟΜΜΑΤΑ, αντί του δικού μου, υπέβαλα, στηριζόμενος στο άρθρο 35 παρ. 2 του ισχύοντος Κανονισμού Διαιτησίας της Ε.Π.Ο., ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. την με αριθ. πρωτ. 31831/21-102015 ένσταση, το κείμενο της οποίας έχει επί λέξει ως εξής.

ΕΝΣΤΑΣΗ Του Σταθόπουλου Παναγιώτη

Κατά της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ της 14/10/2015.

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τους διεθνείς διαιτητές ποδοσφαίρου σάλας 2016, η οποία προτείνει τους κ. Χριστοδουλή Βασίλειο, κ. Κουτσόγιαννο Κωνσταντίνο και κ. Κομματά Κωνσταντίνο, στην τελευταία από τις προτάσεις αντιτίθεται στις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτεί η FΙFΑ για τους διεθνείς διαιτητές και συγκεκριμένα στην προϋπόθεση να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον δύο χρόνια στην ανώτερη κατηγορία (Α” Εθνική) όπως αυτό αναφέρεται ρητά στο βιβλίο που αποστέλλει η FΙFΑ το Refereeing International Lists, μιας και ο συγκεκριμένος διαιτητής έχει μόνο ένα χρόνο στην Α” Εθνική (επισυνάπτεται το mail της Επιτροπής Διαιτησίας Σάλας που το αναφέρει). Κατόπιν αυτής της λανθασμένης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ, για την οποία είχα ενημερώσει και με mail, όταν απεστάλησαν οι προτάσεις από την Επιτροπή Διαιτησίας Σάλας προς την ΕΠΟ, το μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ κ. Γενναίο Χ. καθώς και τον υπεύθυνο ανάπτυξης διαιτησίας κ. Βασσάρα Κ. (επισυνάπτονται τα mail),

ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ και ζητώ την αναθεώρηση και διόρθωση αυτής της απόφασης και την αξιολόγηση εκ νέου των προτάσεων για διεθνείς διαιτητές σάλας. Αναμένω για τις ενέργειες της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ και είμαι στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Πηγή: www.soccerplus.gr