Αθλητικός νόμος και πειθαρχικός κώδικας υποβιβάζουν την Κέρκυρα

aok-sima-1440x764_c

Η ΕΕΑ έκρινε έπειτα από την προσφυγή-καταγγελία της ΠΑΕ Εργοτέλης κατά της ΠΑΕ Κασσιόπη (Κέρκυρας) για παράβαση των όρων μεταβίβασης μετοχών της ότι «συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 69 παρ.12 ν.2725/99 και θα αποστείλει έκθεση στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο για την αποβολή της ομάδας από το πρωτάθλημα. Η απόκτηση των μετοχών από τον Ίσσαρη είναι εικονική και η Επιτροπή του απαγορεύει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων από τις μετοχές αυτές».

Με βάση το πόρισμα της ΕΕΑ:

α) Η παράβαση χαρακτηρίζεται βαρεία. Η μεγαλύτερη ποινή που προβλέπεται είναι η αποβολή από όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα και η μικρότερη υποβιβασμός από το πρωτάθλημα.

β) Η Κασσιόπη-Κέρκυρα έχει περιθώριο δέκα ημερών από την αποστολή του πορίσματος για να επανορθώσει την παράβαση, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει νέο πόρισμα από την ΕΕΑ. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Super League ή/και η Επιτροπή Εφέσεων σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να επιλέξουν την ελαφρότερη των ποινών που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο υποβιβασμός.

γ)  Με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα της Super League είναι πολύ πιθανό να γίνει χωρίς να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός αυτών που θα παίξουν στο επόμενο πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγγελία του Εργοτέλη έγινε μετά την αποκάλυψη της εκπομπής «Δίκη στον ΣΚΑΙ» στις 5/5 στην οποία παρουσιάστηκε έγγραφο-ντοκουμέντο που «αποδείκνυε» την ύπαρξη παρένθετου προσώπου στη μετοχική σύνθεση της Κέρκυρας. Το έγγραφο ήταν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέγραψαν στις 17/12/2013 ο Γιώργος Λιμπάντσης και ο Χαρίτων Κουτσούρης, οι οποίοι ομολογούν ότι ο σημερινός μεγαλομέτοχος της ομάδας Αθανάσιος Ίσσαρης είναι «αχυράνθρωπος». Στο συμφωνητικό οι δύο άνδρες αναγνωρίζουν ότι ουσιαστικός κύριος της πλειοψηφίας (65%) των μετοχών του ΑΟΚ είναι ο Λιμπάντσης.

Τι προβλέπει ο αθλητικός νόμος

Σύμφωνα με το άρθρο 69 στο οποίο βασίζεται η απόφαση της ΕΕΑ, και φέρει τον τίτλο «Μέτοχοι-περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών. Απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας», «σε περίπτωση κατά την οποία παραβιαστεί κάποια από τις διατάξεις του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε. η ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από αίτηση της ΕΕΑ ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον».

Τι αναφέρει ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ

Ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ αναφέρει ότι σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που προβλέπουν τη μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) εκδίδει πόρισμα ελέγχου πλήρως αιτιολογημένο που το διαβιβάζει στην Ομοσπονδία και αυτή το διαβιβάζει στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της Διοργανώτριας Ένωσης,

Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Επιτροπών των Διοργανωτριών Ενώσεων προσβάλλονται, σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Οι παρούσες ποινές, που επιβάλλονται με βάση το πόρισμα ελέγχου, είναι ανεξάρτητες από τις λοιπές πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλονται από διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο., οι οποίες ισχύουν αυτόνομα.

Με βάση το ως άνω πόρισμα η υπαίτια Π.Α.Ε. τιμωρείται αποκλειστικά με τις παρακάτω ποινές:

Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως βαρεία, με ποινή υποβιβασμού από μια κατηγορία έως και την αποβολή από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Ως βαρεία χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά την προέλευση των πόρων των μετόχων και των εταιρειών, που συνεισφέρουν για τη δραστηριότητα των Π.Α.Ε., καθώς και κάθε παράβαση, που αφορά στη νομιμότητα της διοίκησης και του μετοχολογίου των Π.Α.Ε, όπως δηλαδή συμβαίνει στην περίπτωση της Κασσιόπης-Κέρκυρας.

Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να μειώσει την ποινή μέχρι το κατώτατο όριο που προβλέπεται αν η Π.Α.Ε. επανορθώσει την παράβαση εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του πορίσματος ελέγχου και τούτο ρητώς αναφέρεται σε νέο πόρισμα.

Πηγή: www.soccerplus.gr