Απόφαση του ΤΔΔ ανοίγει το δρόμο για προσφυγές κατά του ΔΣ της ΕΠΟ

epooooo

Απόφαση που φέρνει στη δημοσιότητα το Soccerplus ανοίγει το δρόμο για προσφυγή στο Ειρηνοδικείο για έκπτωση των μελών του ΔΣ της ΕΠΟ, είναι αυτή που εξέδωσε το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ και αφορά την προσφυγή του δικηγόρου αθλητικού δικαίου και ποδοσφαιριστών που ζητούσαν την έκπτωση των μελών του ΔΣ της ΕΠΟ και τον διορισμό προσωρινής διοίκησης επειδή δεν τηρήθηκαν αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων της ομοσπονδίας που αφορούσαν προσφυγές για οφειλές, αλλά και λόγο της εμπλοκής μελών της ομοσπονδίας στην υπόθεση της «εγκληματικής οργάνωσης».

Το ΤΔΔ απέρριψε την προσφυγή «λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας» και στο σκεπτικό αναφέρει ότι αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2013 προσφυγή στο Ειρηνοδικείο με παρόμοιο αίτημα είχαν κάνει οι ΕΠΣ Κιλκίς και Ηρακλείου και τότε διοίκηση της ΕΠΟ που αποτελούνταν από πρόσωπα που σήμερα κατηγορούνται για σύσταση, διεύθυνση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, είχαν προσφύγει στη FIFA και UEFA ζητώντας και πάλι τον αποκλεισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχαν επιβάλλει ποινές στις δύο Ενώσεις και υποστήριζαν ότι το Ειρηνοδικείο είναι αναρμόδιο!!!

Στην απόφασή του το Σεπτέμβριο 2013 το Ειρηνοδικείο είπε ότι είναι αρμόδιο αλλά οι προσφεύγοντες πριν οδηγηθούν σε αυτό έπρεπε να απευθυνθούν στα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ.

Με αυτήν την απόφαση το αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ που είναι το τακτικό διαιτητικό δικαστήριο, δηλώνει αναρμόδιο και «οδηγεί» όποιον εφεξής προσφύγει κατά των μελών του ΔΣ της ΕΠΟ, απευθείας στο Ειρηνοδικείο.

Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας οι νομικοί της ΕΠΟ υποστήριξαν ότι μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αίτημα έκπτωσης του ΔΣ της ΕΠΟ είναι η Γενική Συνέλευση, αλλά το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν βρήκε σύμφωνα τα μέλη του Τ.Δ.Δ. και δεν αναφέρεται στην απόφαση.

Στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «πρόθεση του νομοθέτη του Ν.4Ο55/2Ο12 είναι να δικάζονται από 16.9.2012 όλες οι υποθέσεις από τον ειρηνοδίκη, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Σε κάθε περίπτωση και τρίτα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον από την έκβαση της δίκης μπορούν να ασκήσουν παρέμβαση.

Ειδικότερα πρόκειται για αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης (τριτοβάθμιου) αθλητικού σωματείου (άρθρ. 1 Καταστατικού της Ε.Π 0.). η οποία ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του ειρηνοδίκη και σε καμιά περίπτωση στη δικαιοδοσία του ΤΔΔ…».